ΔΩΡΕΑΝ TEST ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Προσφέρει η
Business Of Success A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ
Η ενέργεια αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαδικασία

1)Επιλέξτε για να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ και να εμφανιστούν οι ερωτήσεις
2) Απαντήστε στις ερωτήσεις

3) Σας δίδεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ δωρεάν σε 10 δεξιότητες στις Πωλήσεις - Διαπραγματεύσεις
όπως το παρακάτω δείγμα :

ΔΕΙΓΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι βαθμολογήσεις : 0 = Ανεπάρκεια | 1 έως 2 = Μέτρια | 2 έως 3 = Καλά | 3 έως 4 = Πολύ Καλά | 4 έως 5 = Άριστα

Α/Α Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Ανεπάρκεια Μέτρια Καλά Πολύ Καλά Άριστα
1 Ικανότητα να εκφράζεστε προφορικά και με ευχέρεια 3.74
2 Ικανότητα να κερδίζετε την εμπιστοσύνη των συνομιλητών σας     3.87  
3 Αίσθηση προσωπικής σιγουριάς    2.39    
4 Επιδεξιότητα επικοινωνίας        4.26
5 Ευελιξία στις συζητήσεις        4.39
6 Καταλαβαίνετε τι σκέπτεται ο συνομιλητής σας όταν του μιλάτε;      3.17  
7 Διεκδικητικότητα για την επίτευξη στόχων στις πωλήσεις    2.39    
8 Ενθουσιάζετε, παροτρύνετε τον συνομιλητής σας;      3.61  
9 Η προσωπικότητά σας εμπνέει αισιοδοξία;         4.39
10 Ικανότητα να πείθετε τους συνομιλητές σας για τα επιχειρήματά σας        4.13

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ :
1) Άτομα που θέλουν να μάθουν αν έχουν δεξιότητες Διαπραγματεύσεων - Πωλήσεων
διότι όλοι οι άνθρωποι χειρίζονται διαφωνίες, κλείνουν συμφωνίες, συνεργασίες, δουλειές,
παραγγελίες κ.λ.π.
2) Στελέχη επιχειρήσεων.
3) Εταιρίες που θέλουν να διαγνώσουν τις δεξιότητες Πωλήσεων - Διαπραγματεύσεων των
στελεχών τους.